Vergoeding


Vele zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de behandeling.


Het is verstandig om voor informatie over vergoedingen contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zie: www.allesoverhetgebit.nl

De behandeling

De werkwijze van onze praktijk

Uw eerste bezoek

Bij uw eerste afspraak is het belangrijk dat u een geldig identiteitsbewijs/paspoort of rijbewijs en verzekeringsbewijs meeneemt. Vooraf aan het mondonderzoek, krijgt u de gelegenheid om bijzonderheden en-/of beperkingen met betrekking tot uw gezondheid te bespreken met de mondhygiënist. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld allergiën (latexallergie, allergie voor anesthesievloeistof etc.) of chronisch medicatiegebruik. Dit gebeurt aan de hand van een algemene gezondheidsvragenlijst.

Na deze vragenlijst krijgt u een korte uitleg over het ontstaan van tandvleesproblemen. Vervolgens wordt de gehele mond onderzocht. Dit houdt ook de wang, lippen, tong en keelholte in. Dan beoordeelt de mondhygiënist middels een tandvleesscore of het noodzakelijk is om de gebitssituatie vast te leggen in een pocket- of parodontiumstatus. In deze pocket- of parodontiumstatus wordt de conditie van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen weergegeven. De ruimte die dan gemeten wordt noemen we een pocket. Deze pocket mag in een gezonde mond maximaal 3 mm diep zijn. Als de pocket dieper is spreken we van een ontsteking. Bij pockets van 4-5mm diep praten we over gingivitis en pockets van 6mm diep of meer parodontitis.

Na al deze gegevens te hebben verzameld en de eventueel meegenomen röntgenfoto’s van uw tandarts wordt u zo duidelijk mogelijk geïnformeerd over de toestand van uw mond en wordt er een behandelplan opgesteld. Ook krijgt u een begroting mee. Een eerste afspraak neemt gemiddeld 45-60 minuten in beslag. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden er vervolgafspraken gemaakt.

Tandsteen verwijderen

Bij pockets van 4-5mm is er sprake van een oppervlakkige ontsteking van het tandvlees (gingivitis). Het tandvlees is dan rood en gezwollen en bloedt gemakkelijk bij het poetsen of bij het gebruik van tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Door het uitgebreid verwijderen van de plaque en het tandsteen door de mondhygiënist en een juiste zelfzorg kan gingivitis makkelijk worden genezen. Natuurlijk vertelt uw mondhygiënist u precies hoe u het beste uw mond kunt reinigen en welke middelen u daarvoor dient te gebruiken. Deze behandeling duurt ongeveer 30-45 minuten.

Initiële behandeling

Deze behandeling vindt plaats wanneer er parodontitis is geconstateerd. Meestal komt u dan meerdere keren in een korte periode bij de mondhygiënist voor het behandelen van de pockets. Deze worden dan uitgebreid gereinigd met ultrasoon (tandsteenverwijder apparaat dat trilt met zeer hoge frequentie) en handinstrumentarium. Indien nodig gebeurt dit onder lokale verdoving. De mondhygiënist geeft u uitgebreid uitgebreid instructie hoe u zelf uw mond schoon dient te houden en welke hulpmiddelen u hiervoor kunt gebruiken.

Wij streven erna om het hoogst haalbare uit de behandeling te halen samen met uw medewerking. Mocht tijdens de behandeling blijken dat er weinig tot geen medewerking wordt verleend van de patiënt uit dan zal de behandeling worden stopgezet. Een goed resultaat vraagt namelijk een gezamenlijke inspanning van mondhygienist en patiënt!

Behandelduur 45-60 minuten.

Herbeoordeling

Graag wil de mondhygiënist en u natuurlijk ook weten of de behandeling enig resultaat heeft opgeleverd. Deze afspraak vindt enkele maanden na de laatste initiële behandeling plaats en noemen we de herbeoordeling. Er wordt dan opnieuw een pocket- of parodontiumstatus gemaakt. Bij goed resultaat wordt met u de recall-termijn bepaalt. Behandelduur 45 minuten.

Indien de behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd kan een bacteriologisch onderzoek worden verricht (= kweekafname). Dit wordt opgestuurd naar het laboratorium en indien nodig kan een antibioticum-kuur worden voorgeschreven.

Recall

Om de ontstane situatie te behouden is het belangrijk om de mondhygiënist regelmatig uw tandvlees te laten controleren. Afhankelijk van de situatie en uw wensen wordt er een afspraak gemaakt per 3, 4, 6 of 12 maanden. Behandelduur 30-45 minuten.

Verdoven (anesthesie)

Een mondhygiënist kan en mag verdoven. Uw hoeft dus geen pijn te hebben tijdens de behandeling. Dat is voor u en uw mondhygiënist wel zo prettig !

Vergoeding

Uw nota van onze verrichtingen ontvangt u via Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van nota's binnen de gezondheidszorg. Op uw nota staat alle informatie voor een juiste factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van uw nota aan Infomedics.

Voor vragen over uw nota van Infomedics, bel het Contactcenter: 0900-4040 94 04 (0.35 per gesprek) of e-mail naar rekening@infomedics.nl

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u vriendelijk willen vragen uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens de behandeling.

Wij zijn aangesloten bij de NVM (De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten), De NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie) en het Ivoren Kruis. Ook staan wij ingeschreven in Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) en nemen we deel aan een Intercollegiale Toetsingsgroep.
Praktijk voor mondhygiëne Stratum | 06 - 2024 | Privacyverklaring

Adresgegevens

Praktijk voor mondhygiëne Stratum

Moreelselaan 90
5643 RP Eindhoven

Marie-Claire Camps:

040 2552838

Susanne Peeters:

040 2903351

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten! kwaliteitsregister mondhygienisten

Openingstijden

maandag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
dinsdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
woensdag: 8:30-17:00
   
donderdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
vrijdag: 08:00-12:00


Contactgegevens