Klacht

Het spreekt voor zich dat wij als behandelend mondhygiënisten al het mogelijke zullen doen om de patiënt de zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u een klacht indienen. Als vrijgevestigde mondhygiënisten en lid van de NVM, zijn wij automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.
Voor aanvullende informatie betreffende een klacht kunt u zich wenden tot:

Ambtelijk secretaris/klachtenfunctionaris
drs. P.J.W. Schilperoord

Adres
Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
t.a.v. Drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
Telefoonnummer van de ambtelijk secretaris: 06 129 56 429
E-mail: klacht@mondhygienisten.nl
Praktijk voor mondhygiëne Stratum | 09 - 2020 | Privacyverklaring

Adresgegevens

Praktijk voor mondhygiëne Stratum

Moreelselaan 90
5643 RP Eindhoven

Marie-Claire Camps:

040 2552838

Susanne Peeters:

040 2903351

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten! kwaliteitsregister mondhygienisten

Openingstijden

maandag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
dinsdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
woensdag: 8:30-17:00
   
donderdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
vrijdag: 08:00-12:00


Contactgegevens