Administratie


Alles op een rijtje…

U blijft als ondernemer optimaal op de hoogte van de bedrijfsresultaten wanneer ook de administratie op peil is.

Wij zetten met veel zorg en aandacht uw cijfers voor u op een rij zodat u een helder beeld krijgt van uw resultaten.

Bij wie komt u terecht?

Wij stellen ons graag aan u voor

Mijn naam is Marie-Claire Camps en ik ben afgestudeerd in 1987. Heb de opleiding in Nijmegen gedaan.

De eerste jaren heb ik in loondienst gewerkt en ervaringen opgedaan in een algemene praktijk en paropraktijk. Sinds 1995 heb ik een zelfstandige praktijk. Een aantal jaren ben ik werkzaam geweest voor de NVM (vereniging van mondhygiënisten). Ik heb de vakgroep Brabant en Limburg opgezet. Tevens heb ik in de adviesraad, commissie vrijgevestigde mondhygiënisten en in het bestuur gezeten. Ik ben lid van de NVM ( De Nederlandse Vereniging van Mondhygienisten), De NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygienisten (KRM). Ik neem deel aan een ICO-groep (intercollegiaal overleg groep).
Mijn naam is Susanne Peeters en ik ben in 2005 gestart met mijn eigen vrije vestiging.
Dit houdt in dat ik niet in loondienst werk van een tandarts maar volledig zelfstandig werkzaam ben als zorgverlener.

In 1999 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Holland in Amsterdam.
Sindsdien werk ik met veel plezier als mondhygiënist.

Ik heb in diverse praktijken werkervaringen opgedaan zoals: Algemene praktijken, Orthodontie, Vrije vestiging en Gehandicaptenzorg. Sinds 2005 ben ik gestart met mijn eigen vrije vestiging.

Ik ben aangesloten bij de NVM (De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten), De NVvP (De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie) en het Ivoren Kruis. Ook sta ik ingeschreven in Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) en ben ik lid van een ICO -groep (intercollegiaal overleg groep).

Wat is het KwaliteitsRegister Mondhygïënisten (KRM)?

De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het beroep mondhygiënist. Daarom richtte de vereniging in september 2008 het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten op.

Het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten hanteert strenge eisen als mondhygiënisten zich in het kwaliteitsregister willen inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van de juiste diploma’s en zich inzetten voor een goede, professionele uitoefening van hun beroep.

Ook volgt een mondhygiënist diverse cursussen en scholing en heeft voldoende werkervaring om zich dan na vijf jaar, als aan alle eisen is voldaan, weer te laten herregistreren in het kwaliteitsregister.
Praktijk voor mondhygiëne Stratum | 06 - 2024 | Privacyverklaring

Adresgegevens

Praktijk voor mondhygiëne Stratum

Moreelselaan 90
5643 RP Eindhoven

Marie-Claire Camps:

040 2552838

Susanne Peeters:

040 2903351

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten! kwaliteitsregister mondhygienisten

Openingstijden

maandag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
dinsdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
woensdag: 8:30-17:00
   
donderdag: 08:00-12:00
en van: 13:00-17:00
   
vrijdag: 08:00-12:00


Contactgegevens